PETITIE TEGEN HET PROJECT DRANACO

 

De firma Dranaco wil een betondcentrale bouwen aan de Vaartkaai tegen het Albertkanaal en ter hoogte van ons voetbalveld.

 

Tegen een eerste aanvraag heeft FC Merksem, samen met enkele bedrijven en buurtbewoners, bezwaar aangetekend.  De vergunning werd geweigerd.

 

De firma Dranaco doet een nieuwe poging, met bijna geen aanpassingen.  Vervuiling door cementproducten, een substantiële verhoging van het aantal vrachtwagen, een onderbreking van het fietspad langs het kanaal, bijkomende drukte op de circulatie in de buurt zijn hierin niet opgelost.

 

FC Merksem is zeer bezorgd over de veiligheid en gezondheid van onze leden en bovendien vreest de club schade door overwaaiend stof.

 

FC Merksem tekent samen met de andere betrokken partijen bezwaar aan.

 

Langs deze weg willen wij u vragen om ook uw bezorgdheid kenbaar te maken.