GEZOND EN MEDISCH VERANTWOORD SPORTEN

Weet jij wat te doen bij een ongeval of noodsituatie? Met de app 'Eerste hulp - Rode Kruis' heb je vanaf nu altijd alle nuttige eerstehulptips op zak om basishulp te bieden bij vaak voorkomende situaties. Volgde je reeds een eerstehulpopleiding? Dan is de app (beschikbaar voor iPhone en Android smartphones) een handig geheugensteuntje om zeker te zijn dat je op de juiste manier handelt.

De Belgische Cardiologische Liga heeft een applicatie beschikbaar die de automatische externe defibrillatoren in kaart brengt.

Preventief sportmedisch onderzoek

We adviseren alle leden om een preventief sportmedisch onderzoek te laten uitvoeren door een  erkend keuringsarts.

Op de website www.sportkeuring.be is een online-instrument ontwikkeld voor iedereen die sport of van plan is te sporten. Wil je te weten komen of een sportmedisch onderzoek raadzaam is, hoe vaak dat moet gebeuren en wat er onderzocht zal worden, dan ben je hier aan het juiste adres!

Doping

FC Merksem is zeer strikt gekant tegen eender welke vorm van doping.

Wij zijn geen topsportclub.  We gaan er dan ook vanuit dat het dopingprobleem binnen onze club beperkt is.  Toch willen we hier waakzaam voor blijven.  Heb je problemen of vragen hieromtrent, aarzel dan niet om contact op te nemen met het bestuur.  Zij zullen hier discreet mee omgaan en je ondersteunen.Wil je weten wat mag en niet mag? Neem dan ook een kijkje op de website www.dopinglijn.be.

BLESSUREPREVENTIE

Blessurepreventie is een belangrijk deel van de training om blessures te voorkomen. Spierversterkende oefeningen, lenigheid, recuperatietraining, voeding, rust, … zijn zaken waar we tijd moeten aan besteden.

Op de website van Stad Antwerpen staat hierover meer uitleg en wordt er ook verwezen naar de websites van veiligheid.nl en Sportzorg waar meer uitleg staat over het voorkomen en behandelen van sportblessures

Sociale en sportieve veiligheid

FC Merksem engageert zich om de geschreven en ongeschreven regels die bij een sport horen, na te leven en te streven naar een omgeving waarin elke betrokkene beschermd is tegen agressie, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie.

Sporters verdienen het om van hun geliefde sport te kunnen genieten op een plezierige manier én in een veilige omgeving. Sportorganisaties - sportclubs, sportdiensten en sportfederaties … - hebben de belangrijke en uitdagende taak om dit ethisch sportklimaat te creëren en te behouden voor hun leden.

Begeleiders en trainers coachen de leden en sporters in sportief gedrag.  In het huishoudelijk reglement en het intern jeugdreglement vind je meer informatie.